Hjälmen skuld till tragisk olycka

Hjälmen skuld till tragisk olycka

Pratade just med en bekant, ett par kvarter bort. Han kände till en kille som varit med om en riktigt tragisk cykelolycka för ett par år sedan.

Killen är ute och cyklar i Stockholms innerstad då plötsligt hjälmen glider ner, rakt över ögonen, så han under några sekunder inte ser någonting alls. Han släpper styret med ena handen och försöker rätta till hjälmen samtidigt som han kör rakt in i en lastbil. Utgången blir värsta tänkbara och slutar med totalförlamning.

Ofta, när det gäller cykelolyckor, hör man det motsatta. Hur viktigt det är att ha hjälm och att den kan rädda liv. Personligen har jag inget emot hjälm men anser att det finns en övertro på den. Visst, det är ett skydd men inget superskydd. Man är fortfarande ganska oskyddad och därför är det bästa ”skyddet” att anpassa cyklandet efter rådande trafiksituation. Det finns en risk att vaggas in i falsk trygghet: ”Jag kan köra hur fort som helst för jag har ju hjälm på mig.”

Tragiska olyckor händer och kommer alltid att hända – med eller utan hjälm. Att predika hjälmen som den ultimata och enda lösningen kommer inte att leda till färre. Däremot är jag övertygad om att en god och välplanerad cykelinfrastruktur skulle kunna göra underverk.

/DS

 

Hjälmen skyddar knappt någonting enligt ny undersökning

Enlig en undersökning från London University så skyddar hjälmen knappt någonting mot huvudskador vid kollisioner med motorfordon.

Inget fel att bära hjälm men i debatten, i Sverige, lyfts den ofta fram som den enda riktiga och rätta säkerhetsåtgärden. Visst skyddar hjälmen men personligen tror jag det att det är mycket viktigare med bra lysen och att anpassa sin cykling efter rådande trafiksituation.

Hjälmen kan, för vissa, leda till att de tror att de är osårbara och istället utsätter sig själva för större risker än vad de hade gjort om de inte haft någon. Därför är jag tveksam till, om man egentligen har så mycket att vinna på en offensiv hjälmpropaganda. En hjälmlag vore rent av helt korkad, då allt tyder på att cyklandet skulle minska och således leda till sämre folkhälsa.

För lite motion och rörelse leder ofta till hjärt och kärlsjukdomar och att människor dör i förtid. Cykling leder till det motsatta. Det måste alltid vägas in när man reflekterar över lagar och regler som på sikt kan leda till sämre folkhälsa.

/DS