Beräkna bilkostnad per mil

Hem / Beräkna bilkostnad per mil

Att beräkna bilkostnaden per mil är en viktig aspekt, särskilt om du kör bil i tjänsten. Oavsett om du är anställd och får ersättning för dina tjänstebilsresor eller om du är egen företagare och måste hantera dina bilkostnader själv, är det avgörande att förstå de ekonomiska aspekterna av ditt bilägande. I den här artikeln kommer vi att utforska hur du enkelt kan beräkna din bilkostnad per mil och varför det är så viktigt för dig som kör bil i tjänsten.

Så här beräknar du din bilkostnad per mil

För att få en tydlig uppfattning om dina bilkostnader per mil som tjänstebilsförare måste du följa några enkla steg:

Identifikation av kostnader

Lista alla kostnader som är kopplade till din tjänstebil. Det inkluderar bränsle, försäkring, underhåll, skatter, avskrivning och eventuella andra utgifter som är kopplade till din tjänstebilsanvändning.

Samla in data

Välj en tidsperiod för att samla in data, till exempel en månad. Under den här perioden, se till att du noga dokumenterar alla utgifter som är relaterade till din tjänstebil och dina arbetsresor.

Registrera dina körda mil

Håll också koll på antalet mil du körde under samma period. Detta kan du enkelt göra genom att använda bilens mätare eller en GPS-spårningsapp.

Beräkna dina totala bilkostnader

Summera alla kostnader som uppstod under din valda tidsperiod. Detta ger dig dina totala bilkostnader för den perioden.

Dela kostnaderna
med antalet mil

Slutligen, dela dina totala bilkostnader med det antal mil du körde under samma period. Resultatet är din bilkostnad per mil som tjänstebilsförare.

Exempel på beräkning

Bilkostnad per mil = (Bränsleförbrukning x Bränslepris) + Underhållskostnader + Försäkringskostnad + Skatt - Milersättning från arbetsgivaren (om tillämpligt)

  • Bränsleförbrukning: 0,08 liter per mil
  • Bensinpris: 15 kronor per liter
  • Underhållskostnader: 600 kronor per månad
  • Försäkringskostnad: 800 kronor per månad
  • Fordonsskatt: 500 kronor per månad
  • Milersättning från arbetsgivaren: 10 kronor per mil

Bilkostnad per mil = (0,08 liter/mil x 15 kr/liter) + 600 kr + 800 kr + 500 kr - 10 kr/mil = 1,2 kr/mil + 600 kr + 800 kr + 500 kr - 10 kr/mil = 2 892 kr/månad

I detta exempel skulle din bilkostnad per mil i tjänsten med din privata bil vara 2,892 kronor per månad. Återigen, kom ihåg att dessa siffror är förenklade och faktiska kostnader kan variera beroende på olika faktorer.

Varför beräkna kostnad per mil med bil?

Att beräkna kostnaden per mil med bil är användbart av flera skäl, särskilt för personer som kör i tjänsten eller för dem som vill ha bättre insikt i sina fordonsrelaterade utgifter. Här är några av de främsta skälen till att beräkna kostnaden per mil med bil:

Budgetering

Genom att förstå kostnaden per mil kan du skapa en mer noggrann budget för dina fordonrelaterade utgifter. Detta är särskilt viktigt om du använder din bil i tjänsten och behöver hålla koll på dina arbetsrelaterade kostnader.

Ekonomisk planering

Att känna till din bilkostnad per mil kan hjälpa dig att planera din ekonomi bättre. Du kan fatta informerade beslut om att köpa eller byta bil, eller om att minska ditt körande om kostnaderna blir för höga.

Skatter och avdrag

I Sverige kan du dra av vissa fordonsrelaterade kostnader från din skatt om du använder din bil i tjänsten. Att veta den exakta kostnaden per mil kan hjälpa dig att utnyttja dessa skattefördelar. Läs mer hos Skatteverket.

Förhandlingsverktyg

Om du kör i tjänsten och arbetsgivaren ersätter dig för dina fordonskostnader, kan du använda din kunskap om kostnaden per mil som ett förhandlingsverktyg för att säkerställa att du får en rättvis ersättning.

Miljömedvetenhet

Att beräkna kostnaden per mil kan också hjälpa dig att vara mer medveten om ditt körande och dess påverkan på miljön. Om du vet hur mycket varje körda mil kostar kan du vara mer benägen att överväga alternativa transportsätt som är mer miljövänliga.