Trafikverket satsar på farthinder för cyklister

Trafikverket satsar på farthinder för cyklister

Man har ju hört om cyklister som blivit bötfällda för fortkörning, oftast på 30-vägar, men nu visar Trafikverket att man – i exemplet ovan – hittat en lösning för att komma åt de fartglada cyklisterna.

Det som manTrafikverket ser extra positivt på med den här typen av farthinder, är att cyklisten i fråga, förmodligen alltför sent kommer att upptäcka farthindret och på så sätt slår man två flugor i en smäll. Sannolikt tar man cyklisten av daga, samtidigt som man avskräcker andra från att överhuvudtaget använda sig av cykel.

Cykelolyckor är ju oftast riksomfattande i media vilket snabbt resulterar i att folk håller sig borta från sadeln. Farthindren är både billiga att installera och förväntas, på sikt, resultera i en kraftigt minskad cyklism i landet. Detta leder i sin tur till uteblivna satsningar på cykelinfrastruktur.

Överskottet går oavkortat till Trafikverkets kaffekassa.

/DS